Lịch khởi hành tour Trung Quốc

 

Lịch khởi hành chi tiết các tour Trung Quốc

TQ01 (4N3Đ) Trùng Khánh | Vũ Long
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng259.990.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ02 (4N3Đ) Hà Nội | Bắc Kinh | Vạn Lý Trường Thành
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 2 - 202013, 20, 27258,900,000 VNĐCHINA CAx
Tháng 3 - 20205, 12, 17, 19, 26258,900,000 VNĐCHINA CAx

 

TQ03 (4N3Đ) Hà Nội | Quảng Châu | Thiên đường mua sắm | Trọn gói A->Z
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 2 - 202013, 20, 27256.590.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm
Tháng 3 - 20205, 12, 19, 26256.590.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm
Tháng 4 - 202030256.790.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ04 (4N3Đ) Hà Nội | Quảng Châu | Thâm Quyến 4 SAO | Trọn gói A->Z Thiên đường mua sắm
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng255.688.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ05 (5N4Đ) Nam Ninh | Quảng Châu | Thâm Quyến
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng257,590,000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ06 (4N3Đ) Hà Nội | Thượng Hải | Hàng Châu | Ô Trấn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng2511.900.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ07 (7N6Đ) Bắc Kinh | Thượng Hải | Hàng Châu | Tô Châu
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 8312518,490,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 102518,490,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 04,11,18 2518,300,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 04,11,18 2518,500,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 272518,750,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 292519,990,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 05,10,15,202518,490,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 04,11,13,18,312518,500,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
Tháng 922518,490,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 01,082516,600,000 VNĐ VN 512Đi 07h00 về 18h25
 01,082516,400,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 10,17,232516,490,000 VNĐ VN 512Đi 07h00 về 18h25
 212517,490,000 VNĐ VN 512Đi 07h00 về 18h25
 21,222517,500,000 VNĐ VN 512Đi 07h00 về 18h25
 222517,300,000 VNĐVN 512Đi 07h00 về 18h25
 20,302516,200,000 VNĐ VN 512Đi 07h00 về 18h25

 

TQ08 (5N4Đ) Trường Sa | Phượng Hoàng Cổ Trấn | Trương Gia Giới
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 82,9,16,302513,490,000 VNĐ CZ8360Đi 06h00 về 22h30 
Tháng 913,20,272513,490,000 VNĐ CZ8360Đi 06h00 về 22h30 

 

TQ09 (4N3Đ) Nam Ninh | Quế Lâm
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng256.088.000 VNĐTùy thời điểm 

 

TQ10 (4N3Đ) Phượng Hoàng cổ trấn | Trương Gia Giới (đường bay)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 82,9,16,232510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
 2,9,16,232510,590,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
 4,11,18,252510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
 Dịp lễ 30/82511,590,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
 Dịp lễ 30/82511,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
Tháng 96,13,22,292510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
 1,8,15,22,292510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
Tháng 104,11,18,252510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
Tháng 111,8,15,22,292510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15
Tháng ​126,13,20,272510,490,000 VNĐVJ 7866 Đi 14h30 về 00h15

 

TQ11 (6N5Đ) Thành Đô | Trùng Khánh | Vũ Long
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng2512.898.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ12 (6N5Đ) Lệ Giang | Shangrila
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng2513.688.000 VNĐTùy thời điểmTùy thời điểm

 

TQ13 (6N5Đ) Phượng Hoàng cổ trấn | Trương Gia Giới (đường bộ)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Thứ 7 hàng tuần 257,490,000 VNĐ ô tô tàu hỏa Đi 04h30 
Tháng 806,13,20,27257,590,000 VNĐ ô tô tàu hỏa Đi 04h30 
Tháng 9Dịp lễ 2/9257,990,000 VNĐ ô tô tàu hỏa Đi 04h30 
 03,10,17,24257,590,000 VNĐ ô tô tàu hỏa Đi 04h30 

 

TQ14 (4N3Đ) Du lịch Bắc Kinh (Bay Vietnam Airlines)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tháng2510,700,000 VNĐVN AirlinesĐi 10h10 về 15h45
Tháng 9182510,700,000 VNĐVN AirlinesĐi 10h10 về 15h45

 

TQ15 (5N4Đ) Du lịch Bắc Kinh (Hàng không Air China)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 82,9,16,23,302510,590,000 VNĐAIR CHINAĐi 05h45 về 01h25
Tháng 91,13,202510,590,000 VNĐAIR CHINAĐi 05h45 về 01h25

 

TQ16 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 85,19,262517,990,000 VNĐMU 2566 - SRĐi 08h30 về 14h45
 12,19,262517,990,000 VNĐMU 2576 - TKĐi 12h30 về 14h15
 5,12,19,262517,990,000 VNĐMU 2566 - SRĐi 08h30 về 14h45
Tháng 92,9,16,232517,990,000 VNĐMU 2566 - SRĐi 08h30 về 14h45
Tháng 107,14,21,282517,990,000 VNĐMU 2566 - SRĐi 08h30 về 14h45

 

TQ17 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangri-La (Đường bộ)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 816,302514,990,000 VNĐÔ tôĐi 05h00 về 21h00

 

TQ18 (3N2Đ) Hà Nội | Công viên Khủng long | Cầu kính dài nhất châu Á | Nam Ninh | Hà Nội (đường bộ)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Thứ 5 hàng tuần 253,999,000 VNĐÔ tôĐi 05h00 về 21h00

 

TQ19 (4N3Đ) Hà Nội | Công viên Khủng long | Cầu kính dài nhất châu Á | Nam Ninh | Hà Nội
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Thứ 5 hàng tuần 254,790,000 VNĐÔ tôĐi 05h00 về 19h00

 

TQ20 (5N4Đ) Nam Ninh | Trương Gia Giới | Thiên Môn Sơn | Phượng Hoàng cổ trấn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 914258,490,000 VNĐĐI Ô TÔ- VỀ MÁY BAYĐi 04h30 về 00h25

 

TQ21 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phượng Hoàng cổ trấn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 87,142511,990,000 VNĐ CZ 8360Đi 05h50 
 282512,990,000 VNĐ CZ 8360Đi 05h50 
Tháng 911,252511,990,000 VNĐ CZ 8360Đi 05h50 
 Ngày lễ 2512,990,000 VNĐ CZ 8360Đi 05h50 

 

TQ22 (6N5Đ) Hà Nội | Nam Ninh | Khải Lý | Tiểu Thất Khổng | Trấn Viễn cổ thành | Tây Giang miêu trại
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 828258,990,000 VNĐ(đi ô tô)04h30 về 19h00
Tháng 924257,990,000 VNĐ(đi ô tô)04h30 về 19h00
Tháng 108,29257,990,000 VNĐ(đi ô tô)04h30 về 19h00
Tháng 1112,16257,990,000 VNĐ(đi ô tô)04h30 về 19h00
Tháng 1227258,990,000 VNĐ(đi ô tô)04h30 về 19h00

 

TQ23 (5N4Đ) Thượng Hải | Bắc Kinh
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2517,100,000 VNĐ VN 530Đi 07h00 về 18h25

 

TQ24 (5N4Đ) Bắc Kinh | Thượng Hải (Bay Vietnam Airlines)
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 87,14,212516,690,000 VNĐ VN AirlinesĐi 06h30 về 17h55
 112516,690,000 VNĐ VN AirlinesĐi 06h30 về 17h55
Tháng 91,11,15,182513,590,000 VNĐVN AirlinesĐi 06h30 về 17h55
 252515,190,000 VNĐ VN AirlinesĐi 06h30 về 17h55

 

TQ25 (6N5Đ) Thành Đô | Tùng Bình Câu | Mâu Ni Câu | Nga My Sơn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 88,292516,990,000 VNĐCZ8162Đi 17h30
Tháng 914,262517,990,000 VNĐCZ8162Đi 17h30
Tháng 103,17,312518,990,000 VNĐCZ8162Đi 17h30
Tháng 1192518,990,000 VNĐCZ8162Đi 17h30

 

TQ26 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn | Quý Châu | Đồng Nhân
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 87,14,21,282510,990,000 VNĐ VJ7866Đi 14h30 về 00h15
 7,212511,500,000 VNĐ CZ8360Đi 06h00 về 08h00
 5,12,19,262510,990,000 VNĐ VJ7866Đi 14h30 về 00h15
Tháng 94,11,18,252510,990,000 VNĐ VJ7866Đi 14h30 về 00h15
 Ngày Lễ 2/92511,990,000 VNĐ VJ7866Đi 14h30 về 00h15
 9,16,23,302510,490,000 VNĐVJ7866Đi 14h30 về 00h15
Tháng 107,14,21,282510,490,000 VNĐVJ7866Đi 14h30 về 00h15
Tháng 114,11,18,252510,490,000 VNĐVJ7866Đi 14h30 về 00h15
Tháng 122,9,16,23,302510,490,000 VNĐVJ7866Đi 14h30 về 00h15

 

TQ27 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 87258,490,000 VNĐ VJ7866Đi 14h00 về 20h30
Tháng 94,11258,490,000 VNĐ VJ7866Đi 14h00 về 20h30

 

TQ28 (5N4Đ) Trương Gia Giới | Phù Dung trấn | Phượng Hoàng cổ trấn | Trùng Khánh
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 842512,500,000 VNĐCZ8360Đi 06h00 về 23h00
 162512,990,000 VNĐCZ8360Đi 06h00 về 23h00

 

TQ29 (6N5Đ) Trùng Khánh | Thượng Hải | Bắc Kinh
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 882517,990,000 VNĐ CZ 8162Đi 21h30 về 22h30 

 

TQ30 (7N6Đ) Hà Nội | Thượng Hải | Hàng Châu | Tô Châu | Bắc Kinh
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 85,10,15,20,292518,490,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 3,15,242518,590,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 82518,500,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 212514,900,000 VNĐNX897Đi 20h00 về 21h45
 13,272518,590,000 VNĐHANPVG/VN530Đi 07h00 về 18h25
 12,222518,300,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 12,222518,500,000 VNĐHANPVG/VN530Đi 07h00 về 18h25
Tháng 9212517,290,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 10,12,172516,490,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 102516,190,000 VNĐHANPVG/VN530Đi 07h00 về 18h25
 142516,590,000 VNĐHANPVG/VN530Đi 07h00 về 18h25
 182514,900,000 VNĐNX897Đi 20h00 về 21h45
 16,192518,500,000 VNĐHANPVG/VN530Đi 07h00 về 18h25
 16,192516,400,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
 21,232517,490,000 VNĐVN530Đi 07h00 về 18h25
Tháng 109,16,232514,900,000 VNĐNX897Đi 20h00 về 21h45
Tháng 116,202514,900,000 VNĐNX897Đi 20h00 về 21h45
Tháng 1211,252514,900,000 VNĐNX897Đi 20h00 về 21h45

 

TQ31 (5N4Đ) Thượng Hải | Hàng Châu | Ô Trấn
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 913, 202512,900,000 VNĐ VN530Đi 07h00 về 18h00  

 

TQ32 (5N4Đ) Tour Trung Hoa cảnh sắc: Côn Minh | Lệ Giang | Shangri la
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2515,990,000 VNĐMU2566Đi 08h30 về 14h45 

 

TQ33 (5N4Đ) Côn Minh | Đại Lý | Lệ Giang
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2515,990,000 VNĐMU2766Đi 08h30 về 14h45 

 

TQ34 (6N5Đ) Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2516,990,000 VNĐ MU2566Đi 08h30 về 14h45 

 

TQ35 (6N5Đ) Hà Nội | Côn Minh | Lệ Giang | Shangrila
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2516,990,000 VNĐ MU2566Đi 08h30 về 14h45 

 

TQ36 .(5N4Đ) Trùng Khánh | Vũ Long
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
 Hàng tuần2511,500,000 VNĐ CZ8162Đi 07h30 về 21h15

 

TQ37 .(5N4Đ) Hà Nội | Lệ Giang | Shangrila | Lệ Giang | Hà Nội
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 94, 182512,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 102, 16, 302512,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 1113, 272512,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 1211, 20, 252510,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00

 

TQ38 .(6N5Đ) Hà Nội | Lệ Giang | Đại Lý | Shangrila | Lệ Giang | Hà Nội
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 98, 13, 22, 272513,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 106, 11, 20, 252513,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 113, 8, 17, 222513,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00
Tháng 121, 6, 152511,888,000 VNĐ Loong AirĐi 15h05 về 13h00

 

TQ40. (5N4Đ) Cửu Trại Câu | Tuyệt sắc giai nhân
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 1019,22,26,292514,888,000 VNĐ CZx
Tháng 112,5,9,12,16,19,26,302514,888,000 VNĐ CZx
Tháng 123,10,14,17,212514,888,000 VNĐ CZx

 

TQ41. (4N3Đ) Hà Nội | Nam Ninh | Thâm Quyến | Quảng Châu
THÁNGNGÀY KHỞI HÀNHSỐ CHỖGIÁHÃNG BAYGIỜ KHỞI HÀNH
Tháng 1114,21,28255,999,000 VNĐ Tàu cao tốcx
Tháng 125,12,19,26255,999,000 VNĐ Tàu cao tốcx
Đánh giá
Kết nối với TonKin
THÁI LAN - TRUNG QUỐC 
HÀN QUỐC - CAMPUCHIA
Văn Phòng Tour - Hà Nội

  Địa chỉ : 28K Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

  Điện thoại : 091 6688 361

  Website : https://tonkintour.com

  Email : info@tonkintour.com

  Mã số thuế : 0108214790

  GP-LHQT: 01-269/2017/TCDL-GPLHQT

Văn phòng Tour - Hồ Chí Minh

  Địa chỉ : 91 Lê Quốc Hưng, P12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại : 0909 886 688

  Website : http://viettourist.com

  Email : viettourist@icloud.com

  Mã số thuế : 0311854004

  GP-LHQT: 79-400/2015/TCDL-GPLHQT

FANPAGE - Gian hàng

https://www.facebook.com/dulichtonkin/

DỊCH VỤ & TƯ VẤN

Du lịch Trung Quốc, du lịch Thái Lan, du lịch Hàn Quốc, du lịch Nhật Bản, khám phá Đài Loan, du lịch Mã-Sing, tour Trung Quốc giá rẻ, tour VIP Nhật Bản, du lich trung quoc, du lich han quoc, kham pha nhat ban, tour malaysia-singapore, tour thai lan gia re, du lich trung quoc gia re, tour nhat ban, tour VIP trung quoc, tour thái lan giá rẻ, du lich nhat ban, phuong hoang co tran - truong gia gioi, tokyo - phu si - osaka, seoul - nami - jeju, Tour phap gia re, Tour châu âu 2018, du lịch các nước châu âu, du lich chau au tron goi.

THÔNG TIN CÔNG TY

A. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  THƯƠNG MẠI TONKINTOUR

1. Địa chỉ: P 204, 18 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

2. Mã số doanh nghiệp: 0108214790

3. Tài khoản Vietcombank (VND): 0011004386396

4. Tài khoản Vietcombank (USD): 0011374386393

Operation Center of Bank for Foreign Trade of Vietnam
Add: 31-33 Ngo Quyen str, Hanoi, Vietnam

B. TÀI KHOẢN NGUYỄN SƠN HẢI - 0904159556
Vietcombank CN Hà Nội - 0021001604340

19001868 (nhánh 2)Hotline09 3188 3688Emailinfo@tonkintour.com